sunset2.jpgsunset2_.jpgsunset3.jpgsunset4.jpg

 

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás:

>> LETÖLTÉS <<

(2013. február 28-án lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, melynek 8. § (1) bekezdése alapján „a jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi.)

 

Közérdekű adatok

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

I. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név

Sóshartyán Község Önkormányzata

Székhely

3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.

Postacím

3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.

Telefonszám

32/404-200

Faxszám

32/404-200

Központi elektronikus levélcím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap URL-je

http://www.soshartyan.hu

Hivatal elérhetősége

Helye:

Etesi Közös Önkormányzati Hivatal
Sóshartyáni Kirendeltsége

3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.

Tel/Fax: 32/404-200

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviselő-testület vezetője

Tóth Gabriella – polgármester

Az ügyfélfogadás rendje

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

A polgármester fogadónapja:

Hétfő: 8:00-12:00

 

 

II. Szervezeti struktúra

Ábra mellékelve, szervezeti egységek feladatait tartalmazó linkek szövege mellékelve

 

 

III. A Polgármesteri Hivatal vezetői

A Polgármesteri Hivatal vezetője

dr. Fábián Diána – jegyző

Cím: 3131 Sóshartyán Dózsa út 1.

Tel: 32/404-200 (Mellék: 102)

Fax: 32/404-200

 

A Képviselő-testület és a bizottságok

Képviselő-testület

Tóth Gabriella – polgármester

Elérhetőség: 32/404-200 (Mellék:103)

Sirkó Andrásné – alpolgármester

Elérhetőség: 06-20-986-2698

Kakuk Flórián

Elérhetőség: 06-20-986-2627

Király Attila

Elérhetőség:

Király László

Elérhetőség: 06-20-986-2588

 

 

Bizottságok

Ügyrendi Bizottság

 

Tagok: Kakuk Flórián

Király László

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök: Danyi Gyula

Elérhetőség: 

Tagok:

Danyi Dávid – elnökhelyettes

Puporka Gyula - képviselő

 

 

Hivatalos honlap információ:

Képviselő-testület és bizottságai

 

 

 

 

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 

Közfeladatot ellátó szervek

Óvodák, iskolák

Óvodák

 

Szivárvány Óvoda

Vezető: Verbói Zoltánné

3131 Sóshartyán, Dózsa út 4.

Tel: 06-20-777-6268

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Általános Iskolák

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Vezető: Velki Róbertné

3133 Magyargéc, Rákóczi út 66.

Tel: 32/377-025

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tagintézmény:

 

Általános Iskola

Vezető: Szilágyi Edit

3131 Sóshartyán, Petőfi út 43-45.

Tel: 32/404-026

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Közművelődés

Szolgáltat-Lak

Vezető: Buga Marina

3131 Sóshartyán, Kossuth út 14.

Tel: 32/404-088

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Egészségügy, szociális ellátás

Háziorvosi és Védőnői Szolgálat

3131 Sóshartyán, Kossuth út 14.

Tel: 32/404-150

E-mail: -

 

Háziorvos: Dr Lipták József

 

Bakos Dóra – védőnő

Dr Szászné Orosz Judith Mária

 

 

Rendelés:

Hétfő:

12:00-14:00

Kedd:

8:00-10:00 (Kishartyánban)

Szerda:

11:00-13:00

Csütörtök:

12:00-14:00

Péntek:

8:00-10:00 (Kishartyánban)

Védőnő:

Szerda 9:00-10:30 és 11:00-13:30

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Salgótarjáni Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladat

 

Vezető: Sirkó Andrásné

3131 Sóshartyán, Kossuth út 12.

Tel: 32/404-059

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dolgozók elérhetőségei:

Gyermekjóléti szolgálat:

Sirkó Andrásné

Tel: 32/404-059

 

 

Családsegítő szolgálat:

Tel: 32/404-059

 

 

1.3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek

nemleges

 

 

1.4. Közalapítványok

nemleges

 

 

1.5. Lapok

nemleges

 

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.

Levelezési cím: 3101 Salgótarján Pf. 265.

Tel: 32/620-702

Fax: 32/620-713

Honlap: http://www.nmkh.hu/nmkh

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

3100 Salgótarján, Zemlinszky út 9.

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő – csütörtök: 08.00 – 16.30

Péntek: 08.00 – 14.00

1.7. Alapított költségvetési szervek

Alapított költségvetési szerv neve, székhelye, alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Etesi Közös Önkormányzati Hivatal
Sóshartyáni Kirendeltsége

Vezető: dr. Fábián Diána - jegyző

3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.

Tel/Fax: 32/404-200

 

Szivárvány Óvoda

Vezető: Verbói Zoltánné

3131 Sóshartyán, Dózsa út 4.

Tel: 06-20-777-6268

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alapító okirat itt letölthető!

 

 

 

 

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

I. Alaptevékenység, feladat- és hatáskör

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

2. az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nemleges

3. a helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

SZMSZ

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

 

Hatósági ügyintézők és feladataik:

 

Nagy Koletta

Elérhetőség: 32/404-200

Hatósági ügyek:

- települési támogatás

- hagyatéki eljárás

 

Tóthné Mester Mónika

Elérhetőség: 32/404-200

      -  anyakönyvi ügyintézés

- helyi adókkal és gépjárműadóval kapcsolatos ügyek

- személyi adat – és lakcímnyilvántartás

Zsidai Ferenc


Elérhetőség: 32/404-200

     - pénzügyi előadó

 

Elérhetőség: 32/404-200

- közfoglalkoztatás

 

Hivatalos honlap információi:

Ügyintézőkkel kapcsolatos információk

Letölthető nyomtatványok elérhetősége

 

2. illetékességi területe

3. az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím és nyitvatartási idő

7. az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. használt formanyomtatványok listája

9. az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

III. Közszolgáltatások

1. a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

Hivatalos honlap információ:

 

Ivóvíz és szennyvíz ellátás

Szolgáltató:

ÉRV Zrt.

 

Hulladék szállítás és kezelés

Szolgáltató:

VGÜ Kft

 

Közvilágítás
ÉMÁSZ Nyrt.

 

Önkormányzati rendeletek

 

 

2. közszolgáltatások tartalmának leírása

3. közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. Nyilvántartások

1. a közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke

Kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartása (feltöltés alatt)

 

2. a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

nemleges

2. a nyilvános kiadványai témájának leírása

3. a nyilvános kiadványokhoz való hozzáférés módja

4. a nyilvános kiadványokért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

4. A testületi szerv ülésének helye

3131 Sóshartyán, Dózsa út 1.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

 

Jegyzőkönyvek a képviselő-testület üléseiről

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága

Hivatalos honlap információ:

Hirdetmények

 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Hivatalos honlap információ:

Szervezeti és működési szabályzat itt letölthető!

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Hivatalos honlap információ:

A képviselő-testület következő ülésének meghívója

A képviselő-testület ülésein tárgyalt előterjesztések archívuma

 

9. a testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

Hivatalos honlap információ:

Önkormányzati rendeletek

 

Jegyzőkönyvek a képviselő-testület üléseiről

 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Hivatalos honlap információ:

Jegyzőkönyvek a képviselő-testület üléseiről

 

Dokumentumok tára

 

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt a jogszabály nem korlátozza

4. Az Infotv. Alapján közéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. Az Infotv. Alapján közéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

7. összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

 

Hivatalos honlap információ:

Hirdetmények

 

IX. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hivatalos honlap információ:

Hirdetmények

 

X. Közérdekű adatok igénylése

1. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Hivatalos honlap információ:

 

2. illetékes szervezeti egység neve

3. illetékes szervezeti egység elérhetősége

4. az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI. Közzétételi listák

1 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

nemleges

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nemleges

 

 

 

  1. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

 

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Hivatalos honlap információ:

Belső ellenőrzési terv

 

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása

n.a.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

n.a.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

n.a.

V. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Hivatalos honlap információ:

Hatósági statisztika adatok

 

 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

 

 

I. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései

Hivatalos honlap információ:

Önkormányzati rendeletek

 

Az Önkormányzat gazdasági programja

 

II. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

nemleges

III. A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Hivatalos honlap információ:

Önkormányzati rendeletek

 

 

 

 

3.3. Működés

 

 

I. Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

LAP

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Illetmény munkabér összesített bruttó összege:

Polgármester: 200.000- Ft/hó

Cafeteria: bruttó.- Ft/fő/év

Költségtérítés: bruttó- Ft/hó

3. az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Cafeteria: bruttó 8000Ft/fő/hó

 

II. Támogatások

1. a közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nemleges

2. a közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. a költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, a minősített adatok kivételével.

Hivatalos honlap információ:

Üvegzseb (nemleges)

 

IV. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

nemleges

V. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nemleges

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Hivatalos honlap információ:

Pályázatok

 

VII. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Hivatalos honlap információ:

Közbeszerzési tervek

 

soshartyan.hu