sunset2.jpgsunset2_.jpgsunset3.jpgsunset4.jpg

 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00040

Kedvezményezett: Sóshartyán Község Önkormányzata

Megítélt támogatás: 91 023 850 Ft

 

Sóshartyán község a Ménes-patak egyik oldalága völgyében helyezkedik el 200-220m mBf magasságon. A települést észak felől 280-290 mBf, dél felől 280-300 mBf magasságú hegyek határolják. A település vizekben gazdag, belterülete felé a környező magaslatokról öt vízfolyás indul el, melyek végül a Ménes-patakban egyesülnek. 

A talajerózió többnyire közepes, DK-en, így Sóshartyán környékén nagymértékű. A vízhozamok a Ménes-patakon Benczúrfalvánál 0,003-26 m3/s, a Dobrodán Litkénél 0,002-22 m3/s között ingadoznak. A nagy (több mint 1000-szeres) vízhozam-ingadozást a vizet át nem eresztő lejtős felszín magyarázza. A patakvölgyek árterülete jelentős. A Dobroda-, de különösen a Ménes- patak völgyében jelentős a feltöltődés is. Összefüggő „talajvíz" csak a fővölgyekben alakult ki, ahol általában 4-6 m között érhető el.  Sóshartyán közelében ugyanakkor igen jelentős magasságban, csupán 2 méteren van a talajvíz szintje. 

A terület problémáit az éghajlati tényezők is befolyásolják. Az időjárási különbségek a csapadék előfordulásában, eloszlásában, hevességében mutatkoznak meg. Különösen a nyári záporok előfordulására van a domborzatnak befolyása. Legveszélyesebb időszak az április-október. 

A település a nem megfelelő állapotú és felújítással még nem érintett szakaszú vízelvezetési rendszere nem képes a településre érkező nagy mennyiségű csapadékvizet elvezetni. Tavasszal és nyáron a nagy esőzések alkalmával kialakuló villámárvizek Sóshartyán szempontjából különösen veszélyesek. Mindezt tetőzi, ha hosszan elnyúló esőzések következnek be, mivel a magas talajvízszint miatt ez tovább nehezíti a védekezést. 

A belterületi vízelvezetők kiépítettsége nem megfelelő Sóshartyánban. Az árokrendszer több szakaszon is hiányos, feltöltődés miatt teljesen eltűnt. A műtárgyak állapota sem kielégítő, a torkolatoknál hiányos, erősen kopott, sok helyen feltöltődött állapotban vannak.

A településen a fejlesztéssel érintett szakaszon a lakóingatlanok az esőzések miatt különösen veszélyeztetettek. Pincék, kiskertek elöntése ma már rendszeres. Ezek tisztítása, a szivattyúzás nagy terhet ró a lakosságra, ráadásul sokak számára a megélhetés fontos része a konyhakert, így ezek védelme kiemelten fontos a lakosság számára. 

Jelen projekttel lehet csak teljesen megvédeni a falu központját, ahol olyan funkciók találhatók, mint a posta, az önkormányzati hivatal, az óvoda, egészségcentrum, községi szolgáltatóház, élelmiszerbolt, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátója. 

Fontos lenne, hogy a lakosok felismerjék az árkok fontosságát, nagy hangsúlyt fektessenek az évenként legalább egyszeri tisztításra, időközönként elvégzett növényzetirtásra. a projektben tervezett szemléletformáló kampányban elsősorban az érintett utcák lakosaira koncentrálunk, illetve a gyermekeket kívánjuk még elérni. A felnőtt lakosságot egy fórummal és szóróanyagokkal segítjük a vizek helyben tartásának fontosságának megértésében. Emellett a projekt eredményeként létrejött árokrendszer karbantartásának a fontosságára is felhívjuk a figyelmet. 

A tervezett fejlesztések illeszkednek a település rendezési tervéhez és a Helyi Építési Szabályzathoz.

 

A megvalósítás tervezett befejezése: 2018.12.31.

soshartyan.hu