sunset2.jpgsunset2_.jpgsunset3.jpgsunset4.jpg

TOP-1.4.1-15 Sóshartyáni Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde eszközfejlesztése

Sóshartyán Község Önkormányzatának az Egységes Óvoda és bölcsőde fejlesztése érdekében támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.4.1-15 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével felhívásra.

A Sóshartyáni Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde eszközfejlesztése célja jelen pályázattal, hogy Sóshartyánban és a térségében élő 0-2 éves korú gyermekek gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférése javuljon, a szolgáltatás minősége fejlesztésre kerüljön. A tervezett beruházás hozzájárul a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. Célunk, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentsük a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsük az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit és ezzel biztosítsuk a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

 

Az Önkormányzat 2015. szeptemberében indította el egységes óvoda-bölcsődei szolgáltatását az iránta jelentkező igényekre való tekintettel. Az épület szükséges belső kisebb infrastrukturális átalakításai megtörténtek. A magasabb színvonalú ellátás érdekében szükséges a bölcsődei csoportszoba eszközeinek, bútorzatának udvari játszóeszközeinek cseréje, kiegészítése. A beszerzés során külön figyelmet fordítunk rá, hogy a játszótéri eszközök tanúsítvánnyal rendelkezzenek, hogy a 0-3 éves korcsoport igényeinek megfelelnek. A tervezett beruházás nem okozza a zöldterület csökkenését, hanem hozzájárul a meglévő udvar minőségi fejlesztéséhez.

 

 

 

 

soshartyan.hu